• 0899 862090

  Професионален домоуправител за София без компромис с качеството

  small-1

  ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

  • Водене на домовата книга, регистър на собствениците и др. изискуеми документи от Закона за етажната собственост;
  • Организиране и провеждане на Общите събрания на собствениците и привеждане в действие на взетите решения;
  • Управление на бюджета на входа, в т.ч. събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите и заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия, топлоенергия, вода и др.;
  • Текуща поддръжка на чистотата в общите части;
  • Снегопочистване.
  small-2

  ПОДДРЪЖКА НА ВХОДОВЕ

  • Организиране на ремонтни дейности;
  • Обезпаразитяване на общите части;
  • Осигуряване на портиер и/или охрана.
  • Оптимизирате собствените си разходи и разходите на входа;
  • Спестявате пари и време;
  • Пестите своите нерви в чакане по опашки, плащане на сметки и досадни Административни изисквания;
  • Качествено обслужване и приветливо отношение с нашия професионален домоуправител.
  • Технически мениджмънт, профилактика и поддръжка на системи и инсталации, проследяване на гаранциите.
  small-3

  КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

  • Системата за контрол на достъпа е изключително добро решение за справянето с нередовните платци в входа.
  • Системата за контрол на достъпа може да се контролира от Вас чрез карти или от нас с абонамент.
  • Първият месец след закупуването на системата получавате безплатно обслужване и иснтруктаж.
  • Фирмата предлага три месечна безлихвена система за лизинг при закупуване на две устройства.
  • Закупените от нас устройства са синхронизирани и работят с едни и същи чипове, както за асансьор така и на входна врата.

  От 2010 г. влезе в сила изискване на “Закона за управление на етажната собственост” всяка етажна собственост трябва да бъде регистрирана в Общината /Района според адресна регистрация/.