Всички новини

Какво прави професионалният домоуправител

Професионалният домоуправител се грижи за цялостната поддръжка и управление на една сграда. Той съвместява множество функции и следва да е административно и компетентен по всички въпроси, свързани с етажната собственост и съоръженията в зданието. 

Домоуправителят знае какво е състоянието на общите части, кои са собствениците и наемателите в етажната собственост, колко средства има в общата каса, какви са условията за сигурност и безопасност в сградата, към кого да се обърне, ако има проблем.

Домоуправителят умее да разговаря с всеки един от клиентите, да балансира между различните интереси в етажната собственост, да защитава позициите й пред общинската администрация и доставчиците на обществени услуги.

Домоуправителят може да предотврати и тушира междусъседските спорове. Той играе ролята на посредник, който чрез доброто познаване на нормативната база и правилника за вътрешния ред, предлага възможни решения и намира подход към всеки съсед. 

Професионалният домоуправител допринася за това животът в една сграда да бъде по-подреден, спокоен и защитен.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like